Lawabux.com - ผล Mammoth-BloxFruit

ผล Mammoth-BloxFruit

กดผลจากแมพ BloxFruit

ราคา 336 บาท /ต่อชิ้น

ขั้นตอนในการสั่งซื้อผลไม้ปีศาจแมพ BloxFruit :

  • กรอก ID-Pass ให้ถูกต้องในการสั่งซื้อ
  • ปิดรหัส ชั้น 2 หรือ 2FA และกรุณาทำอีเมลล์แดง ก่อนการสั่งซื้อ
  • หลังจากได้รับสินค้าเเล้วควรเปลี่ยน "รหัสผ่านRoblox ใหม่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง และเพื่อความสบายใจของทางร้านและลูกค้า
  • สอนทำเมลล์แดง คลิกที่นี่ 
สินค้านี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ราคา 336.00 บาท ค่าใช้จ่าย 0 บาท