Lawabux.com - กล่องสุ่มไก่ตันกาก

กล่องสุ่มไก่ตันกาก

มีโอกาสได้ดาบคู่โอเด้ง + God Human

ราคา 12 บาท

-ทุกไอดีสะอาดสามารถเปลี่ยนได้หลังจากการซื้อ
-ไอดีที่ซื้อไปไม่สามารถนำมาคืนเป็นเงินได้
-หากพบปัญหาหลังจากการซื้อสินค้าโปรดแจ้งเราภายใน 12 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ
(หากหลัง 12 ชั่วโมงไปแล้วทางเราจะไม่รับผิดชอบหากสินค้ามีปัญหา)

โอกาสได้ของในไก่ตัน
[8%] ดาบคู่โอเด้ง
[20%] God Human
[45%] ไก่ 1-5 หมัด
[27%] เกลือไม่ได้อะไรเลย

สินค้าไม่พร้อมจำหน่ายในขณะนี้